News

 • "Circular Transition Indicators (CTI): Sektör Rehberliği – Moda ve Tekstil" Raporu Yayınlandı!
  "Circular Transition Indicators (CTI): Sektör Rehberliği – Moda ve Tekstil" Raporu Yayınlandı!

  Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) tarafından işletmeler için oluşturulan Circular Transition Indicators (CTI), şirketlerin değer zincirleri boyunca döngüselliği nasıl artırabileceklerini ve bunun iklim ve doğa üzerindeki etkilerini nasıl azaltabileceklerini anlamaya yarayan güvenilir bir ölçüm çerçevesi sağlar.

  Küresel ölçekte en yaygın kullanılan döngüsellik değerlendirme çerçevelerinden biri olan ve WBCSD tarafından geliştirilen CTI Fashion Initiative de Circular Transition Indicators’dan (CTI) yararlanarak hesap verebilirliği teşvik etmek ve değişimi teşvik etmek amacıyla döngüselliği ölçecek standartlaştırılmış bir çerçeve ihtiyacını karşılıyor.

  Bu rapor tasarlanırken, moda değer zincirindeki şirketleri, ürün portföylerinde, süreçlerinde ve şirket çapındaki operasyonlarında daha yüksek döngüselliğe ulaşma yolculuğuna çıkarken desteklemek hedeflendi. Amaç, moda için döngüsel bir ekonomiyi büyütmek ve değer zincirindeki tüm oyuncuların daha fazla kullanılabilen,

  Read more »
 • Yapılı Çevrede Döngüsellik: Karbondioksit Azaltımını ve İş Fırsatlarını En Üst Düzeye Çıkarma
  Yapılı Çevrede Döngüsellik: Karbondioksit Azaltımını ve İş Fırsatlarını En Üst Düzeye Çıkarma

  Yapılı Çevrede Döngüsellik: COAzaltımını ve İş Fırsatlarını En Üst Düzeye Çıkarma

  Dünya Ekonomik Forumu tarafından McKinsey & Company ile işbirliği içinde hazırlanan Yapılı Çevrede Döngüsellik: CO2 Azaltımını ve İş Fırsatlarını En Üst Düzeye Çıkarma teknik dokümanı, iklim eylemine yönelik kritik ihtiyacı ele alıyor. Rapor, döngüsel bir ekonomiye geçişi vurguluyor ve yeniden tasarlanan tasarım, teknoloji ve yenilikçi iş modellerinin israfı nasıl önemli ölçüde azaltabileceğini, kaynakları nasıl koruyabileceğini ve ekonomik değeri nasıl ortaya çıkarabileceğini vurguluyor.

  Ayrıca rapor, küresel kalkınma hedefleriyle uyumlu ve CO2 azaltımının acil zorluğunu ele alarak yapılı çevrede sürdürülebilir bir geçiş için stratejiler sunar ve hem kamu hem de özel sektördeki liderler için bir eylem çağrısı görevi görür.

  Küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %26'sı yapılı çevreden kaynaklanmaktadır.

  Read more »
 • Dünya Gıda Gününe Özel Gıda Atığının Azaltımına Yönelik Belgesel Yayınlandı!
  Dünya Gıda Gününe Özel Gıda Atığının Azaltımına Yönelik Belgesel Yayınlandı!

  Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu’nun ilk üyelerinden olan Fazla ile 2019 yılından beri çalışmalarımız devam ediyor. Fazla; sürdürülebilir bir iş modeli geliştirirken Dünya adına etki odaklı çalışmak ve bu anlamda gençlere örnek olmak misyonu ile 2016 yılında, Fazla Gıda ismiyle, kurulan bir sosyal girişim. Küresel gıda kaybı ve israfı problemini işin kalbine koyarak çıkılan bu serüvende Gıda Kazanımı Hiyerarşisi önergeleri doğrultusunda teknoloji tabanlı, bütünsel atık yönetimi çözümleri geliştirilmektedir.

  Ulusal temsiliyetin son adımı ve küreselleşme hedefinin ilk adımı olarak geçtiğimiz mart ayında 7 yıl içinde geliştirdiği uzmanlığı İspanya’ya taşıyan Fazla, yakın geçmişte B Corp ağının da bir parçası oldu. Sahip oldukları bütünsel ve proaktif yaklaşımla semptomları tedavi etmeyi değil, sorunları çözmeyi hedefleyen bir ekip olduklarını belirten Fazla Pazarlama ve İş Geliştirme Lideri Koray Koçer "iş birliği içinde olduğumuz kurumların atık yönetimi ve sürdürülebilirlik

  Read more »