Yapılı Çevrede Döngüsellik: Karbondioksit Azaltımını ve İş Fırsatlarını En Üst Düzeye Çıkarma

Yapılı Çevrede Döngüsellik: COAzaltımını ve İş Fırsatlarını En Üst Düzeye Çıkarma

Dünya Ekonomik Forumu tarafından McKinsey & Company ile işbirliği içinde hazırlanan Yapılı Çevrede Döngüsellik: CO2 Azaltımını ve İş Fırsatlarını En Üst Düzeye Çıkarma teknik dokümanı, iklim eylemine yönelik kritik ihtiyacı ele alıyor. Rapor, döngüsel bir ekonomiye geçişi vurguluyor ve yeniden tasarlanan tasarım, teknoloji ve yenilikçi iş modellerinin israfı nasıl önemli ölçüde azaltabileceğini, kaynakları nasıl koruyabileceğini ve ekonomik değeri nasıl ortaya çıkarabileceğini vurguluyor.

Ayrıca rapor, küresel kalkınma hedefleriyle uyumlu ve CO2 azaltımının acil zorluğunu ele alarak yapılı çevrede sürdürülebilir bir geçiş için stratejiler sunar ve hem kamu hem de özel sektördeki liderler için bir eylem çağrısı görevi görür.

Küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %26'sı yapılı çevreden kaynaklanmaktadır. Artan nüfus ve hızlanan kentleşme, çevre üzerindeki bu baskıyı daha da artırabilir. Bununla birlikte, mevcut tüketim ve üretim modellerinden daha sürdürülebilir bir döngüsel yaklaşıma geçiş fırsatı vardır.

Araştırma, döngüsel stratejilerin altı temel yapı malzemesi (çimento, çelik, alüminyum, plastik, cam ve alçıtaşı) üzerindeki etkisini değerlendiriyor ve 2050 yılına kadar önemli CO2 azaltımları ve ekonomik faydalar öngörüyor. Döngüselliğin fizibilitesini ve ölçeklenebilirliğini göstermede "deniz fenerlerinin" veya öncü projelerin öneminin altını çiziyor.

Teknik dokümana ulaşmak için tıklayınız.