CTI v4.0 Versiyonu Yayınlandı

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) tarafından işletmeler için oluşturulan Döngüsel Geçiş Göstergeleri (CTI), şirketlerin değer zincirleri boyunca döngüselliği nasıl artırabileceklerini ve bunun iklim ve doğa üzerindeki etkilerini nasıl azaltabileceklerini anlamaya yarayan güvenilir bir ölçüm çerçevesi sağlar.

CTI v4.0, şirketlerin sürdürülebilirlik hedefleri üzerindeki etkilerinin ışığında döngüsel stratejilere öncelik vermelerine yardımcı olan Döngünün Etkisi modülüne yönelik güncellemeleri içerir.

CTI'in bu güncellenmiş versiyonunda, döngüselliğin bir şirketin ürün ve malzemelerinin karbon ayak izini nasıl etkileyebileceğine dair daha kapsamlı bir resim sağlamak için sera gazı (GHG) etki metodolojisini genişletildi. Bu metodoloji, yaygın olarak benimsenen karbon muhasebesi uygulamalarından yararlanıyor ve değer zincirleri genelinde ürün ve malzemelerin yeniden kullanımını teşvik etmeye odaklanıyor. Sera gazı (GHG) etki metodolojisine yapılan güncellemeyle, daha yüksek değerde girişlerin (kullanılmış, yenilenmiş ve yeniden üretilmiş içerik) kullanılmasının ve çıkışların malzemenin karbon ayak izi üzerindeki geri kazanımının sağlanmasının etkisi ölçülüyor.

Doğal sistemlerin korunması ve rehabilite edilmesinde iş dünyasının önemli bir rolü vardır ve CTI v4.0, döngüselliğin çevre üzerindeki etkisini değerlendirmek için yeni bir gösterge eklemiştir. Bu gösterge ile, kaynakları çıkarma, üretme ve tüketme şeklimizde köklü değişiklikler gerektiriyor ancak doğa kaybını durdurma ve tersine çevirme konusunda büyük faydalar sağlamayı vaat etmektedir. CTI v4.0, doğa kaybı üzerindeki önemli bir baskıya odaklanarak arazi kullanımı konusunda bu önemli çalışmaya başlamıştır.

Gıda, yakıt ve ham kaynaklara yönelik artan talebi karşılamak için insanlar, Dünya'nın kara alanının %75'ini önemli ölçüde değiştirdi. Malzeme tedarikinde döngüsel yöntemlerin uygulanması, gezegenimizin ekosistemlerinin ve yaşamının sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli bir adımdır. Doğa kaybına neden olan en önemli faktör arazi kullanımıdır ve CTI v4.0, işletmelerin yenilenebilir üretimin ve kaynak çıkarımının azaltılmasının bunun etkilerini nasıl azaltabileceğini değerlendirmesine yardımcı olacaktır. Bu nedenle bu rapor, döngüsel kaynak bulma stratejilerinin arazi kullanımı etkisini ölçmek için bir metodoloji sunmaktadır. Bu değişikliklerle birlikte CTI kullanımının daha da kolaylaşıp çıktıları daha değerli hale gelmiştir.

CTI kullanımı ile ilgili detaylı bilgi almak için ekibimize ulaşabilirsiniz.

CTI v4.0’a ulaşmak için tıklayınız.