TMM Aracılığıyla 18. Malzeme Alışverişi Gerçekleşti: ESAN & Çimsa

Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu araçlarından biri olan ve üye firmaların malzeme alışverişlerini destekleyen Türkiye Materials Marketplace’in dijital platformunun iki üyesi daha başarılı bir iş birliğine imza attılar.

Bu iş birliği günümüzde en çok kullanılan doğal kaynaklardan biri olan kumun geri kazanılmasını sağlaması ile dikkati çekiyor.

Bozüyük Bölgesi’nde ürettikleri kil grubu mineralleri fiziksel yöntemlerle tesiste suyla yıkama işlemine tabi tutan ve böylece ana ürünlerinden biri olan kili kumdan ayıran ESAN, kilin kazanımından geride kalan artık kumun da değerlendirilme olanakları üzerine çalışmıştır. Sürdürülebilirlik anlayışıyla yürüttükleri bu çalışmalar sonucunda ESAN, mevcutta tesiste depoladığı kumun kompozisyonuna uygun bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla TMM platformu üzerinden Çimsa ile bir araya gelmiştir.

Platform aracılığıyla, uygun lokasyon ve ekonomik fırsatlar göz önünde bulundurularak artık kumun verimli kullanımı için kurulan bu ortaklık ile ESAN’ın söz konusu malzemesi Çimsa’nın Eskişehir tesisinde değerlendirilmeye başlandı.

Şubat 2021 itibariyle 3000 ton ile başlayan bu iş birliği sayesinde, ESAN’nın inert kum artıkları Çimsa’nın çimento üretiminde alternatif hammadde olarak kullanılarak değer katmaya devam edecek.

ESAN’nın halihazırda tesislerinde depolanan bu kum malzemesinin Çimsa’nın çimento üretiminde yeniden değerlendirilmesi, sadece önemli miktarda hammadde maliyetini düşürmekle kalmayıp aynı zamanda kaynakların verimli kullanımını sağlayarak önemli ekonomik ve çevresel fayda sağlamaktadır.

Çimento ve betonun yanı sıra cam üretiminde de vazgeçilmez bir girdi olan kumun dünyadaki yıllık tüketiminin 50 milyon ton seviyelerinde olduğu ve bu malzemenin verimli kullanımının giderek daha kritik hale geldiği günümüzde bu tür iş birliklerinin artmasının gerekliliği açıktır.

ESAN HAKKINDA

1978 yılında seramik fabrikalarının hammadde ihtiyacını karşılamak için kurulan Esan, kuruluşundan bugüne yolculuğunda Türkiye’nin önde gelen endüstriyel mineral ve metalik maden üreticilerinden ve ihracatçılarından biri olmuştur.

Sürdürülebilir madencilik anlayışıyla, camdan teknolojiye modern yaşamın vazgeçilmezi birçok ürünün kaynağı olan feldspat, kuvars, kil, bentonit ve kaolen başta olmak üzere endüstriyel hammaddelerin üretimini gerçekleştiren Esan, bugün Avrupa’nın önde gelen endüstriyel hammadde sağlayıcıları arasında yer almakta ve 50’ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.